Viser 33–43 af 43 resultater

Renæssancens fartøjer

98,00 DKK

Denne bog udreder trådene omkring renæssancens mange forskellige fartøjstyper. Læs om den nordeuropæiske udvikling fra kogge til skib, om den hollandske indflydelse og de hollandske fartøjstyper. Læs om glemte fartøjer som holken, bardsen, pinken og krejeren og læs om danskernes mest foretrukne fartøjstype skuden.
Bogen søger videre svar på hvorhen og med hvad fartøjerne sejlede? Og hvordan søfarten var organiseret? Om der eksisterede en særlig skudefart og om skudeskipperne var sejlende bønder? Om datidens danskere var fødte søfolk eller om søfart var en profession?

Sandhagen

25,00 DKK

Nord for Bagenkop lå der i en 70-årig periode omkring 1600 et fiskerleje. Stedet blev udgravet i 1950-erne, og der blev fundet så forskellige ting som dekoreret keramik, en børnerangle, drikkeglas og fiskekroge. Man kunne påvise, hvor husene havde ligget og hvor store de var. Efterfølgende arkivalske studier kunne fortælle om sociale forhold, om fiskeriet og landbruget og om handel med Hertugdømmerne. I beskrivelsen af det tidlige danske fiskeri og de første faste fiskerlejer er bogen om Sandhagen et vigtigt bidrag.

Skove og skovbrug på langeland

280,00 DKK

Bogen beskriver skovens udvikling fra de allertidligste tider frem til i dag. Forfatteren, en pensioneret skovrider ved grevskabet Tranekær, kender om nogen de langelandske skove. Med kyndighed bliver skovens træer og udstrækning, karakterer, flora og fauna, skovens folk og økonomi samt begivenheder, hverdagsliv og festligheder ved skovdriften gennemgået.

Travel Guide – Traces of the Cold War Period

50,00 DKK

Rejseguide der beskriver vigtige historiske steder og installationer fra den kolde krig i de baltiske lande. Bogen dækker over missil-baser, hemmelige fængsler, sovjetisk skulpturerer og arkitekturer samt steder hvor historiske begivenheder fandt sted, såsom demonstrationer, frihedskampe, partisan-bunkers, henrettelses og begravelsessteder.

Under overfladen – 2017

98,00 DKK

Denne bog indeholder spændende fortællinger fra arkæologernes forsøg på at kortlægge vores historie i såvel stenalder som middelalder,fra konservatorenes og forvalterens arbejde med at bevare museets værdifulde genstande samt fra historikernes arbejde med at kortlægge lokalbefolkningens kår og forhold.

Vikingetidsgravpladser på Langeland

98,00 DKK

I 1980-erne blev der udgravet fire vikingegravpladser på Langeland, og på grund af jordens store kalkindhold, blev der fundet et meget velbevaret skeletmateriale.
Bogen fremlægger dels selve udgravningsresultaterne og dels analyser af det fundne materiale. Der fortælles om vikingernes sundhedstilstand, deres højde og udseende, om de sociale forskelle i begravelsesmønsteret og om de gravgaver af træ og metal, som vikingerne havde med i gravene.