Arkæologi

Arkæologi har været Langelands Museums kerne siden købmand Jens Winther grundlagde museet og selv udførte arkæologiske udgravninger. I dag har Langelands Museum af Slots- og Kulturstyrelsen fået tildelt arkæologisk ansvar for Langeland Kommune og Ærø Kommune, samt det marinarkæologiske ansvar for farvandet omkring Fyn, og den jyske østkyst fra grænsen til Vejle fjord.

Langt det meste af den arkæologiske virksomhed foregår i dag i medfør af Museumsloven, og finder typisk sted forud for anlægsarbejder til lands eller til vands. Langelands Museum deltager i et arkæologisk partnerskab sammen med Svendborg Museum, Øhavsmuseet Faaborg og Østfyns Museer i fællesskabet Arkæologi Sydfyn.

Kontakt:

siarba@langelandkommune.dk

ashaan@langelandkommune.dk

Er du ny med metaldetektor?

Har du netop erhvervet dig en metaldetektor, og søger du information om hvad du skal gøre når du søger efter fortidslevn på Fyn og øerne i det sydfynske øhav? Så er du kommet til det rette sted.
Museerne på Fyn og omliggende øer har samlet alle vejledninger for detektorførere på ét sted. Dette er for at forbedre overblikket for den enkelte detektorfører, især dem der går med detektor i flere forskellige museers ansvarsområder, og for sikre en ensrettet registrering og dataindsamling på tværs af museerne.

Vejledningerne er samlet på Harja.dk, da Harja er det centrale samlingspunkt for detektorførere i det fynske nærområde. I Harja arrangeres der desuden halvårlige afleveringsaftener med repræsentanter fra museerne på Fyn og omliggende øer, hvor alle detektorførere bydes velkommen til at aflevere deres fund og høre nyt fra museerne.

Direkte link til museernes vejledninger: http://harja.dk/vare-kategori/museernes-vejledninger/

Kontakt for detektorførere:

siarba@langelandkommune.dk

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: