Arkæologi har været Langelands Museums kerne siden købmand Jens Winther grundlagde museet og selv udførte arkæologiske udgravninger. I dag har Langelands Museum af Slots- og Kulturstyrelsen fået tildelt arkæologisk ansvar for Langeland Kommune og Ærø Kommune, samt det marinarkæologiske ansvar for farvandet omkring Fyn, og den jyske østkyst fra grænsen til Vejle fjord.

Langt det meste af den arkæologiske virksomhed foregår i dag i medfør af Museumsloven, og finder typisk sted forud for anlægsarbejder til lands eller til vands. Langelands Museum deltager i et arkæologisk partnerskab sammen med Svendborg Museum, Øhavsmuseet Faaborg og Østfyns Museer i fællesskabet Arkæologi Sydfyn.

Du kan læse mere om arkæologi og fortidsminder her: https://slks.dk/fortidsminder-diger/

Kontakt:

otul@langelandkommune.dk

arkaeologi@ohavsmuseet.dk