Rundvisninger og andre ydelser

Rundvisning

Langelands Museum tilbyder rundvisninger i både permanente og særudstillinger. Museets inspektører kan desuden bookes til foredrag, byvandringer og andre formidlingsopgaver.

Kontakt museet på langelands.museum@langelandkommune.dk / 63 51 63 00 eller en af museets inspektører for mere information. Kontaktinfo finder du her på siden.

Fotosalg

Langelands Museum tilbyder fotosalg til både kommercielle og non-profit formål. Museets fotosalg omfatter både arkivfotos og nyoptagelser af museets genstande.

Ved køb af et foto køber du brugsret til fotoet i én publikation (trykt eller webbaseret). Ønsker du at bruge fotoet igen i en anden publikation eller på en anden webside, skal du købe billedet igen. Har du fået fotoet gratis, skal du kontakte museet ved genbrug af fotoet.

Du skal kreditere fotos, uanset om de er købt eller gratis, således: © Langelands Museum.

Langelands Museum forbeholder sig retten til at vurdere, om en optagelse gælder som en specialopgave, fx ved fotografering af særligt store, vanskeligt tilgængelige eller følsomme genstande, eller hvis der stilles særlige krav til fotoets kvalitet og egenart. Ved alle specialopgaver forbeholder Langelands Museum sig retten til at fastsætte prisen efter opgavens størrelse og kompleksitet. I nogle tilfælde kan museet anbefale, at køber selv engagerer en professionel fotograf til fotograferingen. I disse tilfælde forbeholder museet til ret til at opkræve et beløb for timeforbrug i forbindelse med ekspedition af genstande, åbning af montrer, inspektør- eller konservatorbistand e.a.

Prisliste (alle priser er uden moms):

 Pris for eksisterende, digitalt fotoPris for nyscanning af eksisterende foto/negativPris for nyoptagelse af museumsgenstandPris for specialopgave ifm. nyoptagelse
Kommerciel brug250 kr.300 kr.500 kr.Efter aftale
Ikke-kommerciel brugGratis150 kr.250 kr.Efter aftale

Arkæologi/oldtid:
Sigurd Arve Baslund Bohr
siarba@langelandkommune.dk

eller

Asbjørn Hartmann Andersen
ashaan@langelandkommune.dk

Nyere Tid:
Jeppe Jøhn Hørsholm
jejohr@langelandkommune.dk

Den kolde Krig/Fortet:
Peer Henrik Hansen
phh@langelandkommune.dk

eller
Susanne Pedersen
supede@langelandkommune.dk

Bevaring/konservering
Ida Hovmand
iho@langelandkommune.dk

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: