De gældende regler for registrering af gravminder på folkekirkens kirkegårde findes i lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, lov nr. 268 af 22. maj 1986. Loven bestemmer, at landets kirkegårde skal gennemgås og de bevaringsværdige gravminder udpeges og registreres. Gravminderegistreringen vedtages endeligt af provstiet, men de statsanerkendte kulturhistorie museer er udpeget til at bistå ved udpegningen som fagkyndig aktør.

Langelands Museum har i foråret 2017 aflagt besøg på samtlige kirkegårde på Langeland sammen med provst og menighedsråd. Herefter har museet udpeget og registreret de gravminder,

der fandtes bevaringsværdige og indstillet dem til provsten. Registranten kan ses på denne side.

Registreringerne her er alle tiltrådt af provsten for Langeland-Ærø provsti ved formel registrering maj 2018. Den autoriserede registrant med stempel og endelig registreringsdato kan ses på Langeland-Ærø provstikontor.

Se registranten her: Registrerede gravminder på Langeland og Strynø.