Bevaringscenter Fyn

Bevaringscenter Fyn konserverer genstande for museer, lokalarkiver samt private

 

Konserveringsværkstedet ved Langelands Museums primære opgave er at betjene en række fynske museer. Disse museer udgør sammen med Langelands Museum de faste brugere af værkstedet, som alle yder tilskud til værkstedets drift. Derudover løser værkstedet opgaver for andre museer, lokalarkiver samt private.

Værkstedet har specialer indenfor arkæologisk konservering, konservering af nyere tids genstande herunder moderne materialer, såsom plast. Derudover udføres farvekonservering, især af malerier på lærred eller træ samt papirkonservering, det være sig kunst på papir, arkivalier eller fotografisk materiale.

Specialerne er valgt ud fra de genstandstyper og materialer, som findes på brugermuseerne. Således er der også blevet udviklet specialer inden for specialerne. Bl.a. er konservering af vådfund blevet et speciale, idet Langelands Museum har det marinarkæologiske ansvar i Syddanmark. Værkstedet råder over en frysetørrer som bruges i forbindelse med konservering af vanddrukkent træ, læder og tekstiler. I de senere år er plastmaterialer kommet til inden for nyere tids genstande, da disse findes i større og større udstrækning i museernes samlinger.