Bevaringscenter Fyn

Bevaringscenter Fyn konserverer genstande for museer, lokalarkiver samt private

 

Konserveringsværkstedet ved Langelands Museums primære opgave er at betjene en række fynske museer. Disse museer udgør sammen med Langelands Museum de faste brugere af værkstedet, som alle yder tilskud til værkstedets drift. Derudover løser værkstedet opgaver for andre museer, lokalarkiver samt private.

Værkstedet har specialer indenfor arkæologisk konservering, konservering af nyere tids genstande herunder moderne materialer, såsom plast. Derudover udføres farvekonservering, især af malerier på lærred eller træ samt papirkonservering, det være sig kunst på papir, arkivalier eller fotografisk materiale.

Specialerne er valgt ud fra de genstandstyper og materialer, som findes på brugermuseerne. Således er der også blevet udviklet specialer inden for specialerne. Bl.a. er konservering af vådfund blevet et speciale, idet Langelands Museum har det marinarkæologiske ansvar i Syddanmark. Værkstedet råder over en frysetørrer som bruges i forbindelse med konservering af vanddrukkent træ, læder og tekstiler. I de senere år er plastmaterialer kommet til inden for nyere tids genstande, da disse findes i større og større udstrækning i museernes samlinger.

 

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: