Pigtråd, Pop og Strømpeballer på Langeland

Pigtråd, Pop og Strømpeballer på Langeland

225,00 kr.

Bogen skildrer 60’erne og 70’ernes musikliv på Langeland. Det var en tid, hvor musik-arrangementer nemt kunne samle 200-300 mennesker på en aften, også selvom der var bal flere steder samme aften.

Den fortæller om 32 lokale orkestre, og selvom fokus er lagt på pigtråd, så medtager den enkelte danseorkestre. Bogen beskriver tillige 10 ungdomsklubber, 17 spillesteder, 8 musikklubber og Vagn Lundbyes beat-opera Good-Bye, Stephen Gray, også Rudkøbrings musikhandlende er omtalt.

Hvem spillede hvor og hvornår, og har der været orkestre udefra? I så fald hvem? Find svaret i et af bogens afsnit eller i arrangement-listerne bag i bogen.

Kategori

Beskrivelse

Doris Rasmussen

Mela 2014

Relaterede produkter

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: