Ærøs Sankt Alberts – kirke og fæstning

50,00 DKK

Stednavnet ”Sankt Alberts Kirkegård” var stort set det eneste, som fortalte, at der havde ligget en kirke og kirkegård på Vejsnæs på Ærø.
I 1995-96 blev stedet udgravet, og museet fandt såvel kirkegård som kirketomt på stedet. Men hvad der overraskede mere var, at stedet allerede fra 700-tallet havde været befæstet med en høj jordvold og voldgrav. Alt dette kan der læses om i bogen.
Fæstningsanlægget er i dag retableret, og kirkens murforløb er markeret med lave græsvolde.

Kategori:

Beskrivelse

Jørgen Skaarup
Langelands Museum, Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum 1997