Viser 17–32 af 43 resultater

Gulerødder, Græs eller Granit

98,00 DKK

Haven ved enfamilieshuset er en del af hjemmet for 60% af danskerne. I Danmark er der 1 million parcelhushaver, gamle og nye, til nytte eller pryd, med grøntsager, græs eller granitfliser.
Ligesom barnet er kravlet op i sin hule i blommetræet for at få overblik over haven, har forfatteren af denne bog, etnolog Helle Ravn, gennem mange års studier og feltarbejde rundt om i landet søgt at skabe overblik over den danske parcelhushave.
Bogen afdækker både havernes historie siden 1950 og de holdninger, der ligger bag de forskellige havekulturer – og samtidig går hun bag en række populære myter om parcelhushaven. Den er bedre end sit rygte.

Havetid – den almindelige danske have – kulturhistorisk set

50,00 DKK

Bogen er den første danske bog, som fortæller om almindelige havers udvikling fra 1700-tallets kålgård, over 1800-tallets store velpassede landbohaver med pryd- og nyttehave til 1960-ernes stedsegrønne parcelhushaver og de maskinklippede plæner.

Havetid fortæller om haven som en del af vores kultur: Om betydningen i arbejde og fritid, om barnets have, selvforsyning, plantebytte, nabohjælp og pyntelighed.

Knytnæven mod øst – Langelandsfort

129,00 DKK

Denne bog fortæller historien om Langelandsfort, dets baggrund og tilblivelse, om samspillet mellem et fort, dets besætning og lokalbefolkningen samt de mange sjove og spændende fortællinger, der følger i kølvandet på placeringen af en miltærinstallation midt i et lille lokalsamfund. Fortællingerne får liv via tidligere tjenestegørende og samtidige aktører, som alle bidrager med deres personlige vinkel og sætter det militære anlæg ind i en kulturhistorisk sammenhæng.

Kold krig på museum

198,00 DKK

Det er mere end 20 år siden, at den kolde krig kom på museum i Danmark.
Fra Bornholm i øst til Varde i vest og fra Rold skov i nord til Langeland i syd fortælles blandt andet historier-ne om spionernes hemmelige aktiviteter, flygningenes voldsomme flugt over Østersøen, de uhyggelige forberedelser til den krig, som ingen ønskede og meget mere.
​​​​​​​Denne bog giver et indblik i nogle at de spændende steder og fortællinger, som den kolde krig har med sig på museum i Danmark.

Lohals Søfart – Fra Skipperby til feriested

150,00 DKK

Så sent som i 1972 blev det sidste fragtskib solgt fra Lohals, som i mere end 100 år var et samfund præget af søfarten. Lohals ry som skipperby er ved at gå i glemmebogen, men nu har museets netop pensionerede inspektør Ole Mortensøn på falderebet med denne bog sørget for at Lohals også indtager sin retmæssige plads i rækken af sydfynske søfartssamfund som Thurø, Troense, Marstal og Svendborg.

Bogen er baseret på et omfattende materiale af erindringer, meddelelser fra søfolk og skippere, arkivalier, billeder og optegnelser. Det har været forfatterens hensigt at give et levende billede af udviklingen fra omkring 1800 indtil i dag. Søfarten stod jo ikke alene og den må forstås som en funktion af de lokale forhold, herunder andre erhverv.

Miraklet ved Påø – Krigsfangerne på Langeland 1945

140,00 DKK

Ingen vidste på det her tidspunkt, at krigen var
ved at være slut. De 1.400 franske og sovjetiske
krigsfanger, som befandt sig på den tyske
flyde dok, havde hverken fået vådt eller tørt i
flere dage, og deres skæbne var uvis.

De var blevet bombet og beskudt af allierede
fly, og nu var de gået på grund. Var de blandt
venner eller fjender?
De var heldigvis strandet blandt venner, og
miraklet på Påø kunne begynde at udspille sig.
De 1.400 krigsfanger var strandet på Langeland,
hvor de blev reddet i land, og her blev de en del
af langelændernes hverdag i sommeren 1945.

Den dag i dag tales der blandt langelænderne
om strandingen ved Påø og om de franske og
sovjetiske krigsfanger, som satte deres tydelige
spor på Øen.
Denne bog fortæller et udsnit af de mange historier
og beretninger, som fulgte i kølvandet
på krigsfangernes ophold på Langeland. Den
er blevet til på baggrund af flere udstillinger,
publikationer, interviews og meget mere.

På Afgrundens Rand – Cubakrisen 1962 den kolde krig og Danmark

198,00 DKK

Den Kolde Krigs alvor gik op for alle i slutningen af oktober 1962, men det er først nu, 50 år efter krisens fredelig afslutning, at det står klart, hvor alvorlig krisen var, og hvor tæt det var på at gå galt. Denne bog er ikke bare fortællingen om den storpolitiske styrkeprøve mellem USA og Sovjetunionen, men også historien om efterretningstjenesternes kappestrid og småstaten Danmarks beskedne rolle i den kolde krigs farligste sammenstød mellem Øst og Vest.

Pigtråd, Pop og Strømpeballer på Langeland

225,00 DKK

Bogen skildrer 60’erne og 70’ernes musikliv på Langeland. Det var en tid, hvor musik-arrangementer nemt kunne samle 200-300 mennesker på en aften, også selvom der var bal flere steder samme aften.

Den fortæller om 32 lokale orkestre, og selvom fokus er lagt på pigtråd, så medtager den enkelte danseorkestre. Bogen beskriver tillige 10 ungdomsklubber, 17 spillesteder, 8 musikklubber og Vagn Lundbyes beat-opera Good-Bye, Stephen Gray, også Rudkøbrings musikhandlende er omtalt.

Hvem spillede hvor og hvornår, og har der været orkestre udefra? I så fald hvem? Find svaret i et af bogens afsnit eller i arrangement-listerne bag i bogen.