Lohals Søfart – Fra Skipperby til feriested

Lohals Søfart – Fra Skipperby til feriested

150,00 kr.

Så sent som i 1972 blev det sidste fragtskib solgt fra Lohals, som i mere end 100 år var et samfund præget af søfarten. Lohals ry som skipperby er ved at gå i glemmebogen, men nu har museets netop pensionerede inspektør Ole Mortensøn på falderebet med denne bog sørget for at Lohals også indtager sin retmæssige plads i rækken af sydfynske søfartssamfund som Thurø, Troense, Marstal og Svendborg.

Bogen er baseret på et omfattende materiale af erindringer, meddelelser fra søfolk og skippere, arkivalier, billeder og optegnelser. Det har været forfatterens hensigt at give et levende billede af udviklingen fra omkring 1800 indtil i dag. Søfarten stod jo ikke alene og den må forstås som en funktion af de lokale forhold, herunder andre erhverv.

Kategori

Beskrivelse

Ole Mortensøn
Langelands Museum 2009

Relaterede produkter

Langeands Museum

Exhibition:

The Yellow House

A thrall, with hands bound behind his back and beheaded before being buried together with his master. One of the world’s first documented drilled teeth, an operation carried out 3,000 years ago with a drill bit tipped with flint. The skull of a man from the same period who managed to survive with a large hole in his skull, probably the result of a blow to the head.

This unique Viking Age and Neolithic finds, made here on Langeland, are just a small part of the extensive archaeological collection on display in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing. The exhibits also include items found by Archaeology South Funen’s marine archaeologists at prehistoric settlements now flooded by the sea, as well as changing, temporary exhibitions.

The museum was built according to a design by the architect P. Baumann in period style. Originally the museum only consisted of the front part of the building that now faces the road. But as the archaeological collection grew rapidly, it was already necessary to extend the building in the 1930s. A new building, similar to the first was built behind it and the two sections were connected be a transverse connection section. This gave the museum’s ground plan its characteristic H-shape.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: