Lohals Søfart – Fra Skipperby til feriested

Lohals Søfart – Fra Skipperby til feriested

150,00 kr.

Så sent som i 1972 blev det sidste fragtskib solgt fra Lohals, som i mere end 100 år var et samfund præget af søfarten. Lohals ry som skipperby er ved at gå i glemmebogen, men nu har museets netop pensionerede inspektør Ole Mortensøn på falderebet med denne bog sørget for at Lohals også indtager sin retmæssige plads i rækken af sydfynske søfartssamfund som Thurø, Troense, Marstal og Svendborg.

Bogen er baseret på et omfattende materiale af erindringer, meddelelser fra søfolk og skippere, arkivalier, billeder og optegnelser. Det har været forfatterens hensigt at give et levende billede af udviklingen fra omkring 1800 indtil i dag. Søfarten stod jo ikke alene og den må forstås som en funktion af de lokale forhold, herunder andre erhverv.

Kategori

Beskrivelse

Ole Mortensøn
Langelands Museum 2009

Relaterede produkter

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: