Lohals Søfart – Fra Skipperby til feriested

150,00 DKK

Så sent som i 1972 blev det sidste fragtskib solgt fra Lohals, som i mere end 100 år var et samfund præget af søfarten. Lohals ry som skipperby er ved at gå i glemmebogen, men nu har museets netop pensionerede inspektør Ole Mortensøn på falderebet med denne bog sørget for at Lohals også indtager sin retmæssige plads i rækken af sydfynske søfartssamfund som Thurø, Troense, Marstal og Svendborg.

Bogen er baseret på et omfattende materiale af erindringer, meddelelser fra søfolk og skippere, arkivalier, billeder og optegnelser. Det har været forfatterens hensigt at give et levende billede af udviklingen fra omkring 1800 indtil i dag. Søfarten stod jo ikke alene og den må forstås som en funktion af de lokale forhold, herunder andre erhverv.

Kategori:

Beskrivelse

Ole Mortensøn
Langelands Museum 2009