Nyere tid

 ”Upstairs and Downstairs. Herskab og tjenestefolk på Skovsgaard”

3.-9. klassetrin

Forløbet fokuserer på forholdet mellem herskab og tyende omkring 1900-tallet med særligt fokus på, hvad herskabet foretog sig “upstairs” i stuerne og hvilke opgaver, tyendet havde “downstairs” i tyendekælderen. Eleverne lærer om levevilkårene både “upstairs” og “downstairs” og hører om kost- og boligforhold, arbejdsopgaver, indkomst, familieforhold, fællesskaber og samfundsudvikling.

Forløbet er som udgangspunkt selvguidet, men der kan bookes rundvisning på Skovsgaard som intro eller opfølgning på forløbet. Kontakt museet for yderligere info eller for bestilling.

Koldkrigsmuseum Langelandsfort

Kommer snart.

Arkæologi

Kommer snart.

Bevaring

“Fortiden i Fremtiden”

Undervisningsforløb til folkeskolens udskolingsklasser samt videregående uddannelser.

”Fortiden i Fremtiden” er et samarbejdsprojekt mellem 6 fynske museer og Bevaringscenter Fyn, hvor humaniora og naturvidenskab smelter sammen. Gennem nærværende og praksisorienteret undervisning, med udgangspunkt i den naturvidenskabelige arbejdsproces, får eleverne hands-on og et godt indblik i, hvordan fag som: historie, arkæologi, fysik/kemi, biologi og geografi kan gå hånd i hånd og hjælpe nutidens forskere med at løse fortidens gåder.

Undervisningsmaterialer:

Frosset i Tid

Frysetørring er i dag den mest anvendte konserveringsmetode for vanddrukkent organisk arkæologisk materiale. For at kunne konservere denne type særligt udsatte genstande, må en konservator som udgangspunkt have indsigt i fysikkens, kemiens og biologiens verden. Faktorer så som materialebestemmelse, nedbrydningsgrad, molekylvægt, koncentrationer, viskositet, temperatur og tryk, er vigtige i forhold til valg af metode og konserveringsmateriale. Gennem dette materiale gives et indblik i den vigtige kobling mellem naturfag og humaniora.

Film:

Podcast:

Magtens grundstof – længere ind i historien

Materialet tager udgangspunkt i emnet stråling og beskriver hvordan XRF-scanning (røntgen fluorescens) rent praktisk bruges til undersøgelse af kulturhistoriske genstande. Eleverne blive indført i den naturvidenskabelige baggrund bag XRF-scanneren, så de kan forstå hvad der ligger til grund for denne nye teknologi, og hvorfor den er blevet så vigtigt et redskab bl.a. inden for arkæologien og historisk forskning, som den er.

Film:

Magtens Grundstof film

Podcast:

Magtens grundstof podcast

Farver i Forlis – skibsportræt i sigte

Materialet demonstrerer hvordan viden om lys og elektromagnetisk stråling bliver brugt ved microfading-analyse, som er en ny spektroskopisk metode til at undersøge farvernes falmning og derved beregne f.eks. maleriers og tekstilers faktiske lysfølsomhed. Dette er et vigtigt redskab til at bevare både museumsgenstandes kunstneriske udtryk og deres kildeværdi for eftertiden.

Film:

Podcast:

Farver i Forlis