Skoletjeneste

Et besøg på museet kan være en afvekslende tur ud af huset, men også andet og meget mere end det – tænk os gerne ind i jeres faglige forløb! Vi vil gerne indgå i sparring for at tilrette vores aktiviteter, så de passer til jeres aktuelle behov.

Aktiviteterne afvikles efter aftale.

Kontakt supede@langelandkommune.dk

Nyere tid

”Upstairs and Downstairs. Herskab og tjenestefolk på Skovsgaard”

3.-9. klassetrin

Forløbet fokuserer på forholdet mellem herskab og tyende omkring 1900-tallet med særligt fokus på, hvad herskabet foretog sig “upstairs” i stuerne og hvilke opgaver, tyendet havde “downstairs” i tyendekælderen. Eleverne lærer om levevilkårene både “upstairs” og “downstairs” og hører om kost- og boligforhold, arbejdsopgaver, indkomst, familieforhold, fællesskaber og samfundsudvikling.

Forløbet er som udgangspunkt selvguidet, men det kan bookes med oplæg på Langelands Museum, som intro eller opfølgning på forløbet. Kontakt museet for yderligere info eller for bestilling.

Koldkrigsmuseum Langelandsfort

“Brikken i puslespillet”

7.-9. klasse

”Brikken i puslespillet” er et emne- og temabaseret undervisningsmateriale henvendt til grundskolens udskolingsklasser, hvor formålet er, at eleverne skal arbejde med problemstillinger, der udspillede sig i den periode, der fik navnet Den kolde Krig.

Arkæologi

Kommer snart

Bevaringscenter Fyn

“Fortiden i Fremtiden”

Undervisningsforløb til folkeskolens udskolingsklasser samt videregående uddannelser.

”Fortiden i Fremtiden” er et samarbejdsprojekt mellem 6 fynske museer og Bevaringscenter Fyn, hvor humaniora og naturvidenskab smelter sammen. Gennem nærværende og praksisorienteret undervisning, med udgangspunkt i den naturvidenskabelige arbejdsproces, får eleverne hands-on og et godt indblik i, hvordan fag som: historie, arkæologi, fysik/kemi, biologi og geografi kan gå hånd i hånd og hjælpe nutidens forskere med at løse fortidens gåder.

Undervisningsmaterialer:

Frosset i Tid

Frysetørring er i dag den mest anvendte konserveringsmetode for vanddrukkent organisk arkæologisk materiale. For at kunne konservere denne type særligt udsatte genstande, må en konservator som udgangspunkt have indsigt i fysikkens, kemiens og biologiens verden. Faktorer så som materialebestemmelse, nedbrydningsgrad, molekylvægt, koncentrationer, viskositet, temperatur og tryk, er vigtige i forhold til valg af metode og konserveringsmateriale. Gennem dette materiale gives et indblik i den vigtige kobling mellem naturfag og humaniora.

Film:

Podcast:

Undervisningsmateriale:

Magtens grundstof – længere ind i historien

Materialet tager udgangspunkt i emnet stråling og beskriver hvordan XRF-scanning (røntgen fluorescens) rent praktisk bruges til undersøgelse af kulturhistoriske genstande. Eleverne blive indført i den naturvidenskabelige baggrund bag XRF-scanneren, så de kan forstå hvad der ligger til grund for denne nye teknologi, og hvorfor den er blevet så vigtigt et redskab bl.a. inden for arkæologien og historisk forskning, som den er.

Film:

Podcast:

Undervisningsmateriale:

Farver i Forlis – skibsportræt i sigte

Materialet demonstrerer hvordan viden om lys og elektromagnetisk stråling bliver brugt ved microfading-analyse, som er en ny spektroskopisk metode til at undersøge farvernes falmning og derved beregne f.eks. maleriers og tekstilers faktiske lysfølsomhed. Dette er et vigtigt redskab til at bevare både museumsgenstandes kunstneriske udtryk og deres kildeværdi for eftertiden.

Film:

Podcast:

Undervisningsmateriale:

Alle Tiders Klæder – Bæredygtighed før og nu

For de fleste er det meget vigtigt, hvilket tøj de går med. Tøj og andre tekstiler har nemlig altid været del af menneskers personlige udtryk. Samtidigt har det vist deres status, økonomi og kulturelle tilhørsforhold. Tøj kommer også på museum og der bliver forsket i dets udvikling og betydning. Imidlertid er mange gamle tekstiler skrøbelige. Det kræver både viden om de forskellige materialers svagheder og særlige teknikker, at forlænge tøjets liv. Der er i nyere tid sket store ændringer i fremstillingen af tekstiler, hen til fabriksproduktion af enorme mængder af billig massevare lavet af nye, syntetiske materialer. På den måde er tøj blevet et problem for miljøet og for bæredygtigheden. Kommende tekniske innovationer kan forhåbentlig mindske nogle af problemerne, men er der også noget nyttigt at hente fra ”de gamle dage”?

Film:

Podcast:

Undervisningsmateriale:

Langeands Museum

Exhibition:

The Yellow House

A thrall, with hands bound behind his back and beheaded before being buried together with his master. One of the world’s first documented drilled teeth, an operation carried out 3,000 years ago with a drill bit tipped with flint. The skull of a man from the same period who managed to survive with a large hole in his skull, probably the result of a blow to the head.

This unique Viking Age and Neolithic finds, made here on Langeland, are just a small part of the extensive archaeological collection on display in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing. The exhibits also include items found by Archaeology South Funen’s marine archaeologists at prehistoric settlements now flooded by the sea, as well as changing, temporary exhibitions.

The museum was built according to a design by the architect P. Baumann in period style. Originally the museum only consisted of the front part of the building that now faces the road. But as the archaeological collection grew rapidly, it was already necessary to extend the building in the 1930s. A new building, similar to the first was built behind it and the two sections were connected be a transverse connection section. This gave the museum’s ground plan its characteristic H-shape.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: