Gulerødder, Græs eller Granit

Gulerødder, Græs eller Granit

98,00 kr.

Haven ved enfamilieshuset er en del af hjemmet for 60% af danskerne. I Danmark er der 1 million parcelhushaver, gamle og nye, til nytte eller pryd, med grøntsager, græs eller granitfliser.
Ligesom barnet er kravlet op i sin hule i blommetræet for at få overblik over haven, har forfatteren af denne bog, etnolog Helle Ravn, gennem mange års studier og feltarbejde rundt om i landet søgt at skabe overblik over den danske parcelhushave.
Bogen afdækker både havernes historie siden 1950 og de holdninger, der ligger bag de forskellige havekulturer – og samtidig går hun bag en række populære myter om parcelhushaven. Den er bedre end sit rygte.

Kategori

Beskrivelse

Helle Ravn
Øhavsmuseet Langeland 2011

Relaterede produkter

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: