Miraklet ved Påø – Krigsfangerne på Langeland 1945

Miraklet ved Påø – Krigsfangerne på Langeland 1945

140,00 kr.

Ingen vidste på det her tidspunkt, at krigen var
ved at være slut. De 1.400 franske og sovjetiske
krigsfanger, som befandt sig på den tyske
flyde dok, havde hverken fået vådt eller tørt i
flere dage, og deres skæbne var uvis.

De var blevet bombet og beskudt af allierede
fly, og nu var de gået på grund. Var de blandt
venner eller fjender?
De var heldigvis strandet blandt venner, og
miraklet på Påø kunne begynde at udspille sig.
De 1.400 krigsfanger var strandet på Langeland,
hvor de blev reddet i land, og her blev de en del
af langelændernes hverdag i sommeren 1945.

Den dag i dag tales der blandt langelænderne
om strandingen ved Påø og om de franske og
sovjetiske krigsfanger, som satte deres tydelige
spor på Øen.
Denne bog fortæller et udsnit af de mange historier
og beretninger, som fulgte i kølvandet
på krigsfangernes ophold på Langeland. Den
er blevet til på baggrund af flere udstillinger,
publikationer, interviews og meget mere.

Kategori

Beskrivelse

Peer Henrik Hansen

Langeland Museum 2020

Relaterede produkter

Langeands Museum

Exhibition:

The Yellow House

A thrall, with hands bound behind his back and beheaded before being buried together with his master. One of the world’s first documented drilled teeth, an operation carried out 3,000 years ago with a drill bit tipped with flint. The skull of a man from the same period who managed to survive with a large hole in his skull, probably the result of a blow to the head.

This unique Viking Age and Neolithic finds, made here on Langeland, are just a small part of the extensive archaeological collection on display in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing. The exhibits also include items found by Archaeology South Funen’s marine archaeologists at prehistoric settlements now flooded by the sea, as well as changing, temporary exhibitions.

The museum was built according to a design by the architect P. Baumann in period style. Originally the museum only consisted of the front part of the building that now faces the road. But as the archaeological collection grew rapidly, it was already necessary to extend the building in the 1930s. A new building, similar to the first was built behind it and the two sections were connected be a transverse connection section. This gave the museum’s ground plan its characteristic H-shape.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: