Da Langeland sagde Nej

I foråret 2021 udspillede der sig et drama på Langeland. Med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i spidsen havde den socialdemokratiske regering valgt at placere et udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle flygtninge midt i et af øens turistområder. En bølge af frygt, utilfredshed og uvished gik igennem langelænderne, da nyheden slap ud. Langeland skal leve af…

Jens Winther

Langelands Museums særudstilling handler om bysbarnet Jens Winther, hans arbejde og hans samtid. Før sin død i 1955 skrev han sine kortfattede erindringer og testamenterede et chatol til museet. Et møbel, hvor skufferne var fulde af breve, udklip, festsange, billeder og forskellige andre ting fra hans liv. Chatollet er udstillingens midtpunkt og vi har inden…

Alle tiders klæder

Udstillingsrækken Fortiden i Fremtiden fortæller om vigtigheden af samarbejdet mellem humaniora og naturvidenskab på museerne. Vi tager den i tidligere tider højtskattet, men sidenhen ofte overset genstandsgruppe frem i søgelyset: Skibsportrætter! Når man beskæftiger sig med gamle tekstiler, bliver man bevidst om, at reparationer, hjemmestrik, genbrug og ’upcycling’ ikke kun er et aktuelt fænomen. I…