Da Langeland sagde Nej

I foråret 2021 udspillede der sig et drama på Langeland. Med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i spidsen havde den socialdemokratiske regering valgt at placere et udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle flygtninge midt i et af øens turistområder. En bølge af frygt, utilfredshed og uvished gik igennem langelænderne, da nyheden slap ud. Langeland skal leve af…

Jens Winther

Langelands Museums særudstilling handler om bysbarnet Jens Winther, hans arbejde og hans samtid. Før sin død i 1955 skrev han sine kortfattede erindringer og testamenterede et chatol til museet. Et møbel, hvor skufferne var fulde af breve, udklip, festsange, billeder og forskellige andre ting fra hans liv. Chatollet er udstillingens midtpunkt og vi har inden…

Farver i Forlis – skibsportræt i sigte

Udstillingsrækken Fortiden i Fremtiden fortæller om vigtigheden af samarbejdet mellem humaniora og naturvidenskab på museerne. Vi tager den i tidligere tider højtskattet, men sidenhen ofte overset genstandsgruppe frem i søgelyset: Skibsportrætter! De var et meget udbredt syn i stuerne hos søfarende folk især i 1800-tallet, og har mange spændende historier at fortælle, hvilke man som…