Magtens Grundstof – længere ind i historien

Med projektet ”Fortiden i Fremtiden” tager historikere, arkæologer og konservatorer de naturvidenskabelige briller på for at se på historien med nye øjne. Bag ”Fortiden i Fremtiden” står Bevaringscenter Fyn, Østfyns Museer, Øhavsmuseet Faaborg, Svendborg Museum, Ærø Museum, Marstal Søfartsmuseum og Langelands Museum. I løbet af fem år laver vi i fællesskab fem vandreudstillinger, der
fortæller om ukendte eller usynlige sider af udvalgte genstande fra vores museumssamlinger.

Kan magtens udtryk findes i det periodiske system? Det forsøger vi at se på i denne udstilling. Hvert af de fem museer har udvalgt genstande, der på hver sin måde og fra hver sin tid afspejler magt i bredeste forstand. Magt har været udtrykt på mange måder og på forskellige niveauer gennem historien. I udstillingen kommer vi omkring militær magt og magten til at lede en forsamling. Vi ser på magtens symboler udtrykt i skinnende smykker og medaljer samt på den magt, der ligger i at beherske et håndværk.

Langeands Museum

Exhibition:

The Yellow House

A thrall, with hands bound behind his back and beheaded before being buried together with his master. One of the world’s first documented drilled teeth, an operation carried out 3,000 years ago with a drill bit tipped with flint. The skull of a man from the same period who managed to survive with a large hole in his skull, probably the result of a blow to the head.

This unique Viking Age and Neolithic finds, made here on Langeland, are just a small part of the extensive archaeological collection on display in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing. The exhibits also include items found by Archaeology South Funen’s marine archaeologists at prehistoric settlements now flooded by the sea, as well as changing, temporary exhibitions.

The museum was built according to a design by the architect P. Baumann in period style. Originally the museum only consisted of the front part of the building that now faces the road. But as the archaeological collection grew rapidly, it was already necessary to extend the building in the 1930s. A new building, similar to the first was built behind it and the two sections were connected be a transverse connection section. This gave the museum’s ground plan its characteristic H-shape.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: