Da Langeland sagde Nej

I foråret 2021 udspillede der sig et drama på Langeland. Med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i spidsen havde den socialdemokratiske regering valgt at placere et udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle flygtninge midt i et af øens turistområder.

En bølge af frygt, utilfredshed og uvished gik igennem langelænderne, da nyheden slap ud. Langeland skal leve af turismen, men hvem vil holde ferie blandt kriminelle? Hvad med boligpriserne og borgernes sikkerhed?

Nærmest ud af det blå samlede langelænderne sig. Politikere og borgere engagerede sig. Nogle med læserbreve eller i demonstrationer. Andre satte skilte ved vejen eller gik med ”Langeland siger nej! ”- trøjer. Lokalpolitikere tog kontakt til deres folketingskollegaer for at få dem med i kampen. Med udstillingen giver Langelands Museum gennem tekst, billeder og genstande et indblik i: Da Langeland sagde nej!

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: