Rudkøbing – En historie om købstadens udvikling og kulturmiljøer

Rudkøbing – En historie om købstadens udvikling og kulturmiljøer

198,00 kr.

RUDKØBING – en historie om købstadens udvikling og kulturmiljøer
fortæller på overskuelig og let tilgængelig vis Rudkøbings historie.
Fortællingen, der er bygget op omkring en række nytegnede kort,
gennemgår købstadens spændende historie gennem 800 år fra den
første grundlæggelse omkring 1100 til vore dage. Bogen, der er rigt
illustreret med historiske kort og gamle og nye fotos, følger byens

udvikling gennem krig og fred, rigdom og fattigdom, enevælde og
demokrati. Men bogen er med sin fokus på gader, kvarterer og huse
også en invitation til at udforske byen med dens mange historiske
kulturmiljøer og bevaringsværdige huse. På den måde er bogen
ikke bare en byhistorie, men også en understregning af, at Rudkøbing
er et unikt bymiljø, som vi skal passe på.

Kategori

Beskrivelse

Niels Høirup & Peter Dragsbo

Langelands Museum 2022

Relaterede produkter

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: