Mod fremmede kyster

Mod fremmede kyster

140,00 kr.

Det er ikke mange som i dag ved, at Polen under den kolde krig havde en specialenhed, som
aldrig kom til at udføre sin krigstidsopgave: at
blive indsat på de danske kyster i forbindelse
med en krig mellem Øst og Vest!

Fortællingen om den 7. polske landgangsdivision er på en og samme tid et stykke polsk og
dansk historie om den kolde krig. To nationer,
som aldrig tidligere eller senere har været i konfrontation med hinanden stod i årtier over for
hinanden som fjender i en u erklæret krig.

Historien om de blå baretter er historien om
en militær enhed, som havde fået tildelt en
meget central rolle i en offensiv krigsdoktrin
formuleret af Sovjetunionen.

I dag er det vigtigt at forstå, at det ikke som
sådan var den polske nations frie vilje, som
var styrende for de opgaver og operationer i
relation til Danmark, som blev tildelt 7. landgangsdivision.
At polske soldater skulle have løbet stormløb
mod danske kyster enten i Fakse bugt eller på
Langeland var et resultat af den opdeling af
verden mellem Øst og Vest, som fandt sted på
Jalta-konferencen i februar 1945.

Denne udvikling førte til den kolde krig. Og
med den kolde krig opstod de blå baretter
som skulle være blandt de første i angrebet på Danmark

Kategori

Beskrivelse

Peer Henrik Hansen og Anna Werenberg

Langelands Museum 2021

Relaterede produkter

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: