Hvem tegnede husene?

Hvem tegnede husene?

140,00 kr.

Af Peter Dragsbo

Langelands Museum 2019

Bygninghistorikeren Peter Dragsbo inviterer os i bogen til en tur på Langeland og Strynø til slotte og herregårde, kirker og byhuse og fortæller undervejs bl.a. nye og ukendte historier om interessante huse i Rudkøbing og Tranekær by.

Bogen viser, at Langeland og Strynø ikke bare har dejlige landskaber og spændende byer, men også en rig arkitektur som vi både skal være stolte af og være med til at bevare. Og måske lære lidt af?

Kategori

Beskrivelse

Af Peter Dragsbo

Langelands Museum 2019

Relaterede produkter

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: