Familien, Øen, Verden

Familien, Øen, Verden

140,00 kr.

 

Bogen fortæller historien om familien Jensen fra Strynø og om, hvordan den store historie kan findes i den lille – og omvendt. Det er en række glimt af ti familiemedlemmers historier og af livet på en lille ø i Det Sydfynske Øhav i det 20. århundrede. Og så er det en fortælling om, hvordan familiens små livshistorier fletter sig ind i de større historier om Danmark og verden i det århundrede, der gik.
Historien om familien Jensen fra Strynø og deres 20. århundrede blev første gang fortalt i Langelands Museums populære særudstilling af samme navn som bogen, som åbnede i efteråret 2016 og som i 2017 blev nomineret til Den Fynske Kulturpris af Langeland Kommune. Bogen Familien, Øen, Verden genfortæller i let bearbejdet udgave familiens historie i ord og billeder og sætter et historisk perspektiv på de menneskeskæbner, der i et århundrede udspillede sig med huset på Strynøs Nørrevej 14 som udgangspunkt.

Kategori

Beskrivelse

Af Cecilie Bønnelycke & Agnete Schlichtkrull

Langelands Museum 2017

Relaterede produkter

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: