Da Langeland sagde nej

140,00 DKK

I foråret 2021 udspillede der sig et drama på
Langeland.

Onsdag den 19. maj kom regeringen med en opsigtsvækkende udmelding.
Med udlændinge- og integrationsminister
Mattias Tesfaye i spidsen havde den socialdemokratiske regering valgt at placere et udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle
udlændinge midt i et af øens turistområder.
Naboerne til Udrejsecenter Kærshovedgård
i Midtjylland skulle aflastes, og det skulle ske
ved at oprette et udrejsecenter på Langeland. Valget var faldet på Holmegaard. Men
sådan kom det ikke til at gå!

Med denne bog vil Langelands Museum
gennem tekst, billeder og personlige fortællinger forsøge at give et indblik i dengang da Langeland sagde nej!

Kategori:

Beskrivelse

Peer Henrik Hansen

Langelands Museum 2022