I historiens fodspor

I historiens fodspor – Langelands historie i det fri

Langelands landskab gemmer på årtusinders kulturhistorie – men det er ikke altid til at se det. Med projektet I historiens fodspor tager Langelands Museum kulturhistorien ud i landskabet og byrummet og formidler nogle af de spændende historier, der har udspillet sig på øen igennem de sidste 400 år.

I historiens fodspor er en kulturhistorisk skilterute, bestående af 10 skilte på 10 langelandske lokaliteter. Hvert skilt fortæller i tekst og billeder om et konkret nedslag i Langelands historie, der er foregået lige dér, hvor skiltet står.

Skilteruten giver lokale og turister en mulighed for at lære om lokalhistorien, der hvor den er foregået. Men skiltene er også oplagte at bruge i undervisningsøjemed for både grundskole og ungdomsuddannelser. Kontakt museet for at høre mere om mulighederne for undervisningsforløb.

Projektet I historiens fodspor er støttet af:

Energi Fyns Almene Fond
Knud Højgaards Fond
Langeland Kommune
Lolland-Falsters og Langelands Købstæders Brandsocietets Fond  

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: