Da Langeland sagde Nej

I foråret 2021 udspillede der sig et drama på Langeland. Med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i spidsen havde den socialdemokratiske regering valgt at placere et udrejsecenter for udvisningsdømte kriminelle flygtninge midt i et af øens turistområder. En bølge af frygt, utilfredshed og uvished gik igennem langelænderne, da nyheden slap ud. Langeland skal leve af…

Alle tiders klæder

Udstillingsrækken Fortiden i Fremtiden fortæller om vigtigheden af samarbejdet mellem humaniora og naturvidenskab på museerne. Vi tager den i tidligere tider højtskattet, men sidenhen ofte overset genstandsgruppe frem i søgelyset: Skibsportrætter! Når man beskæftiger sig med gamle tekstiler, bliver man bevidst om, at reparationer, hjemmestrik, genbrug og ’upcycling’ ikke kun er et aktuelt fænomen. I…

“Mennesket i landskabet – landskabet i mennesket”

I særudstillingen “Mennesket i landskabet – landskabet i mennesket” viser Langelands Museum en række stemningsfulde billeder, taget af den internationalt anerkendte dokumentarfotograf, Luca Berti på bl.a. Langeland, Ærø og Fyn. Bertis sort/hvide fotografier koncentrerer sig om menneske og landskab, og hans billeder bliver til på fod- og cykelrejser igennem de landskaber, han portrætterer. Billederne skildrer…