Alle tiders klæder

Udstillingsrækken Fortiden i Fremtiden fortæller om vigtigheden af samarbejdet mellem humaniora og naturvidenskab på museerne.

Når man beskæftiger sig med gamle tekstiler, bliver man bevidst om, at reparationer, hjemmestrik, genbrug og ’upcycling’ ikke kun er et aktuelt fænomen. I dag gør vi det ofte i bæredygtighedens tegn, hvor det førhen handlede mere om besparelser og begrænset adgang til de kostbare naturressourcer.

Museerne udvælger nøje, hvilke tekstiler de gemmer. Som regel vil det være det fine tøj, som ejeren har passet bedst på, men det kan også være tøj, der har tilhørt en vigtig person eller fortæller en særlig historie.

Museerne arbejder for at sikre tekstilerne i deres samlinger til eftertiden. Det kræver et godt håndværk, brug af moderne teknologi som lavtryks-varmebordet på Bevaringscenter Fyn – og naturvidenskabelige analyser, som går hånd i hånd med den historiske forskning.

Udstillingen kan ses på Jens Winthers Vej 12

Jens Winthers vej 12

Langeands Museum

Exhibition:

A slave, tied behind and beheaded before being buried with his master. One of the world’s first documented tooth drillings, performed 3,000 years ago with a drill bit with a flint tip. The skull of a man from the same period who survived with a large hole in the skull, probably the result of a blow to the head…

 

These unique Langland finds from the Viking Age and Neolithic Age are just a small part of the extensive archaeological collection displayed in the yellow building at Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing.

Free access

Opening hours:

Langelands Museum

Ausstellungen:

Ein Sklave, der zurückgebunden und enthauptet wird, bevor er mit seinem Herrn begraben wird. Eine der weltweit ersten dokumentierten Zahnbohrungen, durchgeführt vor 3.000 Jahren mit einem Bohrer mit Feuersteinspitze. Der Schädel eines Mannes aus der gleichen Zeit, der mit einem großen Loch im Schädel überlebt hat, wahrscheinlich das Ergebnis eines Schlags auf den Kopf…

Diese einzigartigen Langland-Funde aus der Wikingerzeit und der Jungsteinzeit sind nur ein kleiner Teil der umfangreichen archäologischen Sammlung, die im gelben Gebäude in Jens Winthers Vej 12 in Rudkøbing ausgestellt ist. 

Freier Eintritt

Öffnungszeiten: